{"fiche":"L|LOIPDL044V50120Q|CANOEKAYAKQUAIVERT","success":0}